Zapowiedzi

Publikacje Instytutu Grotowskiego

2024
● François Kahn: Ogród. Opowiadania i refleksje o pracy parateatralnej Jerzego Grotowskiego w latach 1973–1985

● Zbigniew Spychalski: Teo. Opowieść (tytuł roboczy)

● Dariusz Kosiński: Grotowski. Nowy przewodnik (tytuł roboczy)

 

2025
● Leszek Kolankiewicz: Grotowski w praniu

„Apocalypsis cum figuris”. Fotografie Maurizia Buscarino