O wydawnictwie

Instytut Grotowskiego we Wrocławiu jest miejską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego oraz dokumentują i upowszechniają wiedzę o jego dokonaniach.

Działalność wydawnicza stanowi przedłużenie prac badawczych prowadzonych w Instytucie i we współpracy z nim. Skupia się na tematach związanych z poszukiwaniami kulturowymi i teatralnymi, obejmując dokumentowanie i interpretowanie dokonań twórczych Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, zarówno w postaci przekładów, tomów konferencyjnych, antologii tekstów czy analiz. Wśród autorów znaleźć można zarówno praktyków, aktorów i reżyserów, jak i badaczy teatru z Polski i zagranicy. Instytut regularnie współpracuje z ośrodkami akademickimi w Polsce, m.in. z Uniwersytetem Warszawskim czy Uniwersytetem Jagiellońskim. Od 2005 roku nakładem Ośrodka i Instytutu ukazało się ponad czterdzieści tytułów.

Instytut wydaje dwa czasopisma internetowe umieszczone na liście czasopism punktowanych MNiSW: „Didaskalia. Gazetę Teatralną” i „Performera”.
didaskalia.pl
grotowski.net/performer

Od 2009 do 2018 roku jako Icarus Publishing Enterprise we współpracy z Odin Teatret (Dania) i Theatre Arts Researching the Foundations (Malta) Instytut Grotowskiego wydawał serię poświęconą tradycji teatrów laboratoryjnych w tłumaczeniu na język angielski. W latach 2012–2016 partnerem przedsięwzięcia było wydawnictwo Routledge (USA/Wielka Brytania).
icaruspublishing.com


Kontakt

Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Rynek-Ratusz 27, 50–101 Wrocław

Wydawnictwo Instytutu Grotowskiego
Monika Blige: m.blige@grotowski-institute.pl

Księgarnia
Wojciech Radoch: ksiegarnia@grotowski-institute.pl

„Didaskalia. Gazeta Teatralna”
redakcja@didaskalia.pl

„Performer”
redakcja@grotowski.net